Hapon nga listahan VPS lainlainon pinaagi sa unixbench

This is VPS list include Japanese one.
If necessary, please install Google Translate Chrome plugin and access to the site.

If you need more detail, you can check VpsHikaku.com (Japanese VPS information site in Japanese).

If you need only English VPS excluding Japanese one, please access Top page of VpsRanking.com.

※ Memory, Pagtipig: GB / ulohon, Pagtipig matag 1 sa US dolyar: MB / CPU Score: Unixbench / speed disk: pagsulat nga kapasidad(GB) matag ikaduha / Calculation: $1=110 yen

ranggo Gitagana Matang total
CPU
score
total
CPU
score
matag $1
Single
CPU
score
core ulohon ulohon
matag $1
SSD Pagtipig Pagtipig
matag $1
disk
speed
slå Binulan nga
ranggo Gitagana Matang total
CPU
score
total
CPU
score
matag $1
Single
CPU
score
core ulohon ulohon
matag $1
SSD Pagtipig Pagtipig
matag $1
disk
speed
slå Binulan nga