Update
2019/09/11 Added benchmark of Digital Ocean’s new plan (Memory Optimized plan)
2019/07/01 SDD përditësuar Linode dedikuar CPU shembull bazuar në rritje të lirë
2019/06/12 Plani i ri shtohet Vultr-së (High Frequency llogaritin Shkallës)

Memory ※, ruajtje: GB / kujtim, Storage per 1 Dollar amerikan: MB / CPU Score: Unixbench / shpejtësia disk: Sekonda për të krijuar 1 GB dokumentit

gradë nëse lloj Total
CPU
rezultat
Total
CPU
rezultat
për $1
i vetëm
CPU
rezultat
Bërthamë kujtim kujtim
për $1
SSD ruajtje ruajtje
për $1
disk
shpejtësi
SLA mujor
gradë nëse lloj Total
CPU
rezultat
Total
CPU
rezultat
për $1
i vetëm
CPU
rezultat
Bërthamë kujtim kujtim
për $1
SSD ruajtje ruajtje
për $1
disk
shpejtësi
SLA mujor

Lista e mësipërme është e kufizuar në anglisht VPS, por në qoftë se ju doni, ti mund te shohesh Lista e VPS VPS duke përfshirë japoneze.