Update
2019/11/05 Shtuar WebArena Indigo si shërbim i ri VPS ofruar nga NTT(JP) me anglisht UI
2019/11/04 Shtuar funksion filtrim
2019/09/11 etapë e shtuar e planit të ri Ocean dixhital (Memory plan optimizuar)

Memory ※, ruajtje: GB / kujtim, Storage per 1 Dollar amerikan: MB / CPU Score: Unixbench / shpejtësia disk: Kapaciteti shkrim(GB) për sekond / Calculation: $1=110 yen

gradë nëse lloj Total
CPU
rezultat
Total
CPU
rezultat
për $1
i vetëm
CPU
rezultat
Bërthamë kujtim kujtim
për $1
SSD ruajtje ruajtje
për $1
disk
shpejtësi
SLA mujor
gradë nëse lloj Total
CPU
rezultat
Total
CPU
rezultat
për $1
i vetëm
CPU
rezultat
Bërthamë kujtim kujtim
për $1
SSD ruajtje ruajtje
për $1
disk
shpejtësi
SLA mujor

Lista e mësipërme është e kufizuar në anglisht VPS, por në qoftë se ju doni, ti mund te shohesh Lista e VPS VPS duke përfshirë japoneze.